Istorijat Autoflex Livnice

Autoflex Livnica - Čoka

U okviru agroindustrijskog kombinta Čoka, koji je nastao nacionalizacijom nakon drugog svetskog rata, radila je i radionica za izradu poljoprivrednih mašina (krunjači, krupači, brentače i sl.). Iz takve radionice je 1956. godine stvoreno Metalsko prerađivačko preduzeće u Čoki koje pokazuje prve znake unapređenja livenja. U svom proizvodnom programu preduzeće je sa velikom ekspanzijom proizvodilo između ostalog i pljosnate i ovalne zasune. 1958. godine fabrika je brojala oko 350 radnika. 1974. godine preduzeće se integrisalo sa Severom Subotica a posle toga nastaje zajedničko preduzeće Sever-Gorenje, proizvodeći isključivo kućišta elektromotora. Sever-Gorenje je radilo do 1977. godine kada se razdvajaju i nastaju dva odvojena preduzeća. Od 1983. godine u okviru Livnice Čoka se pušta Nova Livnica sa značajnim kapacitetima, što je stvaralo i realne mogućnosti bržeg napretka i ekspanzije. Projektovani kapacitet od 5000 t/g zahtevao je i angažovanje većeg broja radnika, koji se u ovim godinama kretao oko 720. Od 1990. godine prelaskom na tržisni sistem privređivanja, nekadašnji OUR prelazi u d.d. a posle i u a.d. sve u okviru Severa. Tokom 90-tih godina Livnica Čoka je stalno radila i upošljavala oko 500 radnika. 2005. godine izvršena je privatizacija Severa od strane ATB Austrija u čijem sastavu je radila do momenta prodaje 2011. godine.

Autoflex Livnica pogon - Čoka

U februaru 2011. godine KNOTT Autoflex YUG preuzima Livnicu u Čoki od tadašnjeg vlasnika ATB-Sever Subotice i postaje vlasnik 100% dela kapitala. Od samog početka je angažovano dosta građevinskih firmi u cilju sređivanja prostorija i uslova za zaposlene (garderobe, radni prostori, radionice,radnička menza...). Takođe se radi na popravljanju fasade i izolacija. Na samom početku je sproveden mini remont sa ciljem zamene najdotrajalijih delova opreme kako bi se pokrenula proizvodnja. Nakon dva meseca proizvodnje je dostignut nivo 350t mesečne proizvodnje što je sa postojećim stanjem opreme kojim raspolaže preduzeće je odličan rezultat i uz letnji remont koji se priprema i sa nabavkom nove, dodatne opreme, bi se nivo proizvodnje povećao na 500t mesečno. Uvođenjem novog materijala, nodularni liv, otvaraju se vrata povećanju proizvodnje i proširenje na mašinsku obradu, a samim tim i povećanje broja zaposlenih.

Preduzeće Autoflex-Livnica iz Čoke, organizovano je kao društvo sa ograničenom odgovornošću i bavi se proizvodnjom odlivaka od Sivog liva. Članica je KNOTT grupacije sa sedištem u EGGSTATU iz Republike Nemačke. Preduzeće je osnovano februara 2011. godine i od nastanka beleži konstantan rast proizvodnje i prodaje.

Program proizvodnje čine odlivci od sivog liva:

1) Mašinsko kalupovanje
a) glavčine
b) doboši
c) delovi reduktora
d) delovi pumpi
e) hidranti
f) zasuni
g) fazonski komadi
h) delovi za poljoprivredne mašine

2) Ručno kalupovanje
a) kućišta el.motora
b) poklopci el.motora
c) kućišta ležaja

Galerija

album livnica album proizvodnja album proizvodi

Kontaktirajte nas

Adresa: Vinogradi 26, Čoka
Telefon Čoka:+381 230 / 371-600
Telefon Bečej:+381 21 / 6913-755
e-mail: milos.zekovic@autoflex.rs

Sertifikati

Partneri