Pun naziv firme AUTOFLEX-LIVNICA doo ČOKA Vinogradi 26
PIB 100738997
Skraćeni naziv firme AUTOFLEX-LIVNICA doo
Matični broj 08559279
Mesto Čoka
Opština Čoka
Naziv ulice Vinogradi bb
Broj telefona 0230/371-600
Broj faksa 0230/371-042
Šifra delatnosti 2451
Tekući račun 355-1002693-19 165-4323-74
E-mail milos.zekovic@autoflex.rs

Galerija

album livnica album proizvodnja album proizvodi

Kontaktirajte nas

Adresa: Vinogradi 26, Čoka
Telefon Čoka:+381 230 / 371-600
Telefon Bečej:+381 21 / 6913-755
e-mail: milos.zekovic@autoflex.rs

Sertifikati

Partneri